” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை

உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை

உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

கோயம்புத்தூர் தேவாலயத்தில் உயிரின் சுவாசம் அறக்கட்டளை சார்பாக திரு. தயாளன் அவர்களின் மூலம் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது.

புகைப்படங்கள்