” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை

உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை

உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

இலவச மரக்கன்றுகள் வழங்கப்படும் இடங்கள்

உயிரின் சுவாசம் – ராயல் கேர் மருத்துவமனை வளாகம் , நீலம்பூர், கோவை

உயிரின் சுவாசம் – ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம், கண்டிசாலை

கிளம்பாடி

உயிரின் சுவாசம் – மதிலியங்காடு தோட்டம், தாளக்கரைப்புதூர் / சின்னவேட்டுவபாளையம், பெருந்துறை .

காமதேனு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சத்தியமங்கலம்-அதானி-அபகூடல்-ஈரோடு சாலை, ஈரோடு

ரமணமுதலி பாளையம் ,கோட்டூர் மலையாண்டிபட்டினம்

அம்பராம்பாளையம்

அணைப்பாளையம், தாராபுரம்

உக்கரம், சத்தியமங்கலம்

தாசர்பட்டி

கொமார பாளையம், நம்பியூர்

வடசித்தூர், கோவை