” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை

உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை

உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

ஸ்ரீ மாகாளியம்மன் கும்பாபிஷேகம்

ஸ்ரீ மாகாளியம்மன் கும்பாபிஷேகம்

கரும்புரவிபாளையம்ஸ்ரீ மாகாளியம்மன் கும்பாபிஷேக விழாவைக்காண பெருந்திரளாக வந்த பக்தர்களுக்காக ராயல்கேர் மருத்துவ மனை 3500 நாற்றுகளை இலவசமாக வழங்கியமைக்கு நன்றிகளை தென்சேரிமலை FPO சார்பாக...